Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

LLA MORGAN
Koturinkatu 4 B 12
60320 Seinäjoki

0443460941
info@llamorgan.com
www.llamorganshop.com
2577770-5

Yhteyshenkilö
Tiina Kallantie
Puh. 0443460941

Rekisterin nimi
Pole-a-holicin ja Lla Morgan -verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Pole-a-holicin ja Lla Morgan -verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot tallentuvat asiakastietokantaan. Tietokantaan kirjataan tiedot tilausten käsittelyä, arkistointia, tilastointia ja toiminnan kehittämistä varten. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden ylläpitämiseksi sekä Pole-a-holicin/Lla Morganin omiin markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön etu- ja sukunimi
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tehtyjen tilausten tiedot
Rekisterinpitäjä rekisteröi Pole-a-holicin verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilausta tehdessään.

Tietojen luovutus
Verkkokaupan rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Asiakastietojen käyttö
Asiakasrekisterin tietoja käytetään Henkilötietolain (523/99) määrittelemissä rajoissa. Asiakastietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen suojaaminen
Rekisteriä ei luovuteta sivullisiille. Rekisteri sijaitsee Pole-a-holicin/Lla Morganin verkkokaupan salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain rekisterin pitäjällä.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterivastaavalle osoitteeseen: info@llamorgan.com

Tarkastusoikeus
Voit tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietosi itse, mikäli olet rekisteröitynyt asiakas, tai olemalla yhteydessä meihin sähköpostitse info@llamorgan.com.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että
olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä
joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen, voit poistaa ne rekisteristä tai pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme
henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohje valituksentekemiseen).

Sähköpostilista

Mikäli olet ilmoittanut halukkuutesi saada markkinointiviestejä sähköpostitse Pole-a-holicilta, säilytämme tätä varten antamasi sähköposti ja nimesi, mikäli olet sen antanut.

Sinulla on koska vain oikeus pyytää tietojesi poistamista postituslistalta lähettämällä viesti osoitteeseen info@llamorgan.com.

Lahjakortti